STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lọc rửa tinh trùng (Ferticult Flushing 5x20ml) FLUSH020 Fertipro N.V Fertipro N.V Sử dụng để lọc rửa tinh trùng trong hỗ trợ sinh sản Quy tắc 3, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B