STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van (ống) dẫn lưu nhân tạo điều trị glaucoma S2, S3, FP7, FP8, PC7, PC8, TE New World Medical, Inc. New World Medical, Inc. Thiết bị cấy ghép vào nhãn cầu, sử dụng để điều trị bệnh Glaucoma của mắt người Quy tắc 8, Phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C