STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cắt điện cực trong phẫu thuật nội soi phụ khoa Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Tay cắt kèm điện cực được sử dụng cho phẫu tích, bóc nhân, cắt đốt cầm máu trong phẫu thuật nội soi phụ khoa, buồng tử cung. Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C