STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Medica S.p.A Dùng trong quá trình lọc máu trong chạy thận nhân tạo Quy tắc 11, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C