STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim CARDIOCARE 2000, CARDIOTOUCH 3000, CARDIO7, CARDIO10 Bionet Co.,Ltd Bionet Co.,Ltd Dùng để đo điện tim Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B