STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị giảm mô mỡ bằng cơ chế quang đông COOLTECH DEFINE High Technology Products S.L.U. High Technology Products S.L.U. Thiết bị được sử dụng trong điều trị y khoa, thẩm mỹ để giảm mỡ, bằng cơ chế quang đông các mô mỡ có kiểm soát, không xâm lấn, điều này kích hoạt quá trình loại bỏ tự nhiên các mô mỡ được điều trị. Quy tắc 9 Phần II, Phụ lục I – thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B