STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dính co giãn các cỡ 2.5cm*4.5m; 5cm * 4.5m, 7.5cm * 4.5m. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình, dự phòng chấn thương cơ khớp, phục hồi chức năng trong chấn thương thể thao Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
2 Băng dán gel lạnh các cỡ 4 * 10cm; 5 * 12cm; 5 * 12cm fabric printed; 10 * 14cm. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Dùng trong giảm sốt, đau răng, nhức đầu, nóng trong người Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
3 Băng dán vết thương chất liệu PU các cỡ 5cm * 7cm; 8cm * 10cm; 10cm * 10cm; 15cm * 10cm; 20cm * 10cm. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng với những vết thương ở mặt, chân tay và những vết thương lộ ra bên ngoài Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
4 Băng dán vết thương không dệt các cỡ 5cm * 7cm; 8cm * 10cm; 10cm * 10cm; 15cm * 10cm; 20cm * 10cm. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng với những vết thương hậu phẫu thuật, vết thương cấp tính, vết trầy xước Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
5 Băng dính giấy các cỡ 1,25cm * 5m; 2,5cm * 5m; 5cm * 5m. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Dùng để cố định dây truyền và đường truyền, gói vết thương, đóng băng, gắn ống phân tách máu Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
6 Băng dính chất liệu PE các cỡ 1,25cm * 5y; 1,25cm * 5y; 2,5cm * 5y; 5cm * 5y; 7,5cm * 5y; 10cm * 5y ; 1,25cm * 10y; 1,25cm * 10y; 2,5cm * 10y; 5cm * 10y; 7,5cm * 10y; 10cm * 10y. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Dùng để cố định dây truyền và đường truyền, gói vết thương, đóng băng, gắn ống phân tách máu Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
7 Băng dính vải không dệt các cỡ 1,25cm * 5m; 2,5cm * 5m; 5cm * 5m. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Dùng để cố định kim tiêm triueefn và đường truyền, quấn vế thương, cố định băng, cố định ống chạy thận nhân tạo Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
8 Băng dính lụa các cỡ 1,25cm * 5m; 2,5cm * 5m; 5cm * 5m; 7,5cm * 5m; 10cm * 5m. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Dùng để cố định kim tiêm triueefn và đường truyền, quấn vế thương, cố định băng, cố định ống chạy thận nhân tạo Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A
9 Băng dính kẽm oxit thạch cao. 1,25cm * 5m; 2,5cm * 5m; 5cm * 5m; 7,5cm * 5m; 10cm * 5m. Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd/ Trung Quốc Sử dụng để thắt chặt các thay đồ hoặc ống thông trong phẫu thuật - Phục vụ cho thể thao và bảo hộ lao động. Quy tắc 01 - Phần II TTBYT Loại A