STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi quang học và dây dẫn sáng quang học Theo phụ lục Theo phụ lục Shenyang Shenda Endoscope Co.,Ltd Ống soi quang học kết hợp dây dẫn sáng quang học dùng để đưa ánh sáng từ dây dẫn sáng ra ống soi tai mũi họng để quan sát hình ảnh tai, mũi, họng Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B