STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 BD CD8 (SK1) APC Theo phụ lục Becton, Dickinson and Company, BD Biosciences CD8 (SK1) được sử dụng trong chẩn đoán in vitro nhằm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 trong máu ngoại vi, sử dụng hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy BD FACSLyric™. Ứng dụng lâm sàng: Biểu hiện của kháng nguyên CD8 trong mô tả đặc điểm của những người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh máu ác tính. CD8 (SK1) là thuốc thử định tính chỉ chuyên dùng cho các phòng xét nghiệm. Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C