STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim FCP-8100; FX-8100; FX-8200; FX-8300; FX-8400 Fukuda Denshi Co., Ltd Fukuda Denshi Co., Ltd Dùng để đo tín hiệu điện tim, những thay đổi nhỏ của dòng điện trong tim. QT10/ Phần II-Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B