STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cố định Tigerplast Cariband Conform Conforming Bandage Pharmacare Limited Pharmacare Limited Dùng để cố định, đặc biệt cho vùng khớp và xung quanh cơ thể QT4, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A