STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 D-Dimer Gen.2 Calibrator Set / 05050901190 Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Dùng trong chuẩn định các phương pháp định lượng của Roche trên các máy phân tích hóa học lâm sàng của Roche theo như quy định trong tờ giá trị đính kèm Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B