STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ YDZ700/700; YDZ700/500; YDZ500/500; YDZ700; YDZ500; YDZ500D; YDE700/500; YDE700/700; YDE500/500; YDE700; YDE500; YDE700D; YDE500D; HEFEI MT MEDICAL CO., LTD HEFEI MT MEDICAL CO., LTD Được sử dụng trong phòng mổ, phòng cấp cứu hoặc trung tâm phẫu thuật chiếu sáng đến vùng phẫu thuật bệnh nhân Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn mổ DST-I; DST-1A; DST-II; DST-III; DST-IV; DST-IV A; DST-3003; DST-3004; DST-V; DST-500; DST-500A; DST-700; DST-700G; DST-700I; DST-700Q; DST-700T; JR-9000; JR-9000E; HEFEI MT MEDICAL CO., LTD HEFEI MT MEDICAL CO., LTD Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe đẩy dùng trong y tế CQ-06; CQ-08; CQ-10; CB-07 (50); CH-07; CH-06; B7-2; B10; CZ-05; CZ-06; B-1; B-1Y; B4; CM-02; B19; B15; B35; HEFEI MT MEDICAL CO., LTD HEFEI MT MEDICAL CO., LTD Sử dụng vận chuyển bệnh nhân và dụng cụ y tế trong bệnh viện Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A