STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bấm kim cắt khâu bao quy đầu dung 1 lần P-BQ-13; P-BQ-17; P-BQ-22; P-BQ-25; P-BQ-29; P-BQ-32; P-BQ-34 PRIDE MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY JIANGSU CO.,LTD PRIDE MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY JIANGSU CO.,LTD Dùng để cắt da bao quy đầu Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B