STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chỉ khâu chóp xoay khớp vai Theo phụ lục Theo phụ lục S.B.M SAS Vít tự tiêu sinh học sử dụng để cố định mô gân trong phẫu thuật nội soi khâu gân chóp xoay khớp vai, trong các trường hợp chấn thương một phần hoặc toàn bộ. Quy tắc 8, mục B, phần II, phụ lục 1 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D