STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ bóng bơm tiêm thuốc giảm đau Theo phụ lục Theo phụ lục Royal Fornia Medical Equipment Co., Ltd. Dùng để chứa và truyền dịch hoặc thuốc Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống nội phế quản 2 nòng Theo phụ lục Theo phụ lục Royal Fornia Medical Equipment Co., Ltd. Dùng để đặt vào khí quản để thông khí Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Royal Fornia Medical Equipment Co., Ltd. Dùng để đặt vào khí quản để thông khí Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Catheter tĩnh mạch trung tâm Theo phụ lục Theo phụ lục Royal Fornia Medical Equipment Co., Ltd. Dùng để cung cấp đường truyền thuốc, chất dinh dưỡng, đo huyết áp xâm lấn liên tục Quy tắc 7, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D