STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tên trang thiết bị y tế: AU SERIES SYSTEM WASH SOLUTION/GLAUWASH Glenbio Ltd., Glenbio Ltd., Sử dụng để rửa máy sinh hóa Quy tắc 5, phần III TTBYT Loại A