STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường bệnh nhân CA-001; CA-002; CA-003; CA-004; CA-005 Sigma-Care Development Co., Ltd/ Đài Loan Sigma-Care Development Co., Ltd/ Đài Loan Tủ sử dụng cho bệnh nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện, di chuyển đồ dùng bệnh nhân giữa các khoa phòng Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chuẩn đoán Invitro; Quy tắt 4 TTBYT Loại A