STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ oxy trong máu LK89 Hunan Honggao Electronic Technology Co., Ltd Hunan Honggao Electronic Technology Co., Ltd Sản phẩm được thiết kế kẹp tay để đo nồng độ oxy trong máu Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại HG01 Hunan Honggao Electronic Technology Co., Ltd Hunan Honggao Electronic Technology Co., Ltd Sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể người Quy tắc 10, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B