STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng dán phẫu thuật vô trùng Theo phụ lục Theo phụ lục Molnlycke Health Care AB Được dán lên vùng da trước khi phẫu thuật để ngăn vi khuẩn Quy tắc 1, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Miếng dán Mepilex Ag dạng bọt xốp, kháng khuẩn Miếng dán Mepilex Ag dạng bọt xốp, kháng khuẩn Theo phụ lục Molnlycke Health Care AB Dán lên vết thương để hút dịch, cầm máu, kháng khuẩn Quy tắc 1, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Miếng dán thẩm mỹ chống thẹo Mepiform Theo phụ lục Theo phụ lục Molnlycke Health Care AB Dùng để ngăn sẹo lồi lõm ở vết thương đã đóng vẩy Quy tắc 1, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Miếng dán Mepilex Theo phụ lục Theo phụ lục Molnlycke Health Care AB Dán lên vết thương để hút dịch, cầm máu. Quy tắc 1, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B