STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử dùng cho máy đo đường huyết Theo phụ lục Theo phụ lục Guilin Royalyze Medical Instrument Co.,Ltd Que thử dùng cho máy đo đường huyết được sử dụng với máy đo, nhằm để đo định lượng định tính trong máu mao mạch toàn phần, cung cấp các thông tin cho các mục đích chẩn đoán thiếu máu, mất máu. Hệ thống này được sử dụng để kiểm tra tại nhà QT4, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B