STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 Theo danh mục đính kèm Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd./ Singapore Biosensors Europe SA/ Thụy Sỹ Cải thiện đường kính lòng mạch vành trong điều trị tổn thương ở các động mạch vành nguyên gốc Quy tắc 8, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D