STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bông bó bột Orthopaedic padding natural: 5cm x 2,7m; 7,5cm x 2,7m; 10cm x 2,7m; 15cm x 2,7m BASTOS VIEGAS S.A- Bồ Đào Nha BASTOS VIEGAS S.A- Bồ Đào Nha Lót trong bó bột 4 TTBYT Loại A
2 Băng dính có gạc vô trùng trong suốt không thấm nước Transparent dressing with adsorbent pad: 10cm x 15cm; 10cm x 20cm; 10cm x 25cm BASTOS VIEGAS S.A- Bồ Đào Nha BASTOS VIEGAS S.A- Bồ Đào Nha Băng vết thương Băng vết thương TTBYT Loại A