STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nghe tim thai; Hộp đựng dụng cụ 19x33cm; Thước đo khung chậu Theo danh mục đính kèm Gold Tier Medical Instruments Company Gold Tier Medical Instruments Company Dùng trong thăm khám sản phụ khoa Qui tắc 4 TTBYT Loại A