STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nồng độ bão hòa Oxy trong máu SpO2 (loại kẹp ngón tay) MightySat RX Industrial Vallera de Mexicali, S.A. de C.V. Masimo Corporation Sản phẩm được chỉ định để kiểm tra không xâm lấn của độ bão hòa oxy chức năng của hemoglobin động mạch (SpO2) và nhịp mạch (PR) cho bệnh nhân là người trưởng thành và trẻ em trong cả điều kiện không cử động và cử động, và cho những bệnh nhân khỏe mạnh hoặc tưới máu kém. Sản phẩm được chỉ định để kiểm tra điểm không xâm lấn của tốc độ hô hấp (RRp) cho bệnh nhân là người trưởng thành. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C