STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm nước tiểu H-500 Dirui Industrial Co., Ltd Dirui Industrial Co., Ltd Máy xét nghiệm được sử dụng để định lượng và bán định lượng cho các thông số: Urobilinogen, Bilirubin, Ketone, máu, Protein, Microablumin, Nitrite, Leucocytes, Glucose, Specific gravity (tỷ trọng) , pH và Vitamin C trong mẫu nước tiểu. Quy tắc 6, phần III, Phụ lục I- Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B