STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xương nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình chi trên, chi dưới Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Xi măng y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình chi trên, chi dưới Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Cuống xương đùi nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình chi trên, chi dưới Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Ổ cối nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình chi trên, chi dưới Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Vít bắt ổ cối nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình chi trên, chi dưới Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Lớp đệm ổ cối nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình chi trên, chi dưới Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Đầu xương đùi nhân tạo các loại Theo phụ lục Theo phụ lục Mathys Ltd Bettlach Sử dụng để cấy ghép vào cơ thể người trong phẫu thuật điều trị chấn thương chỉnh hình chi trên, chi dưới Quy tắc 8, phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C