STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thính lực Máy đo thính lực Theo phụ lục Diagnostic Group dba Grason-Stadler Đo thính lực cho bệnh nhân Quy tắc 9 TTBYT Loại B