STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm miễn dịch VITROS ECiQ Immunodiagnostic System NPA de Mexico S. de R.L de C.V Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Dùng để thực hiện xét nghiệm miễn dịch, trong đó có xét nghiệm HIV. Quy tắc 1 TTBYT Loại D