STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử dùng cho máy thử đường huyết Easy Touch GCU - ET 322 Theo phụ lục Theo phụ lục Bioptik Technology Inc. Dùng để đo nồng độ Glucose, Axit Uric, Cholesterol trong máu. Sản phẩm giúp cho người bệnh kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình và có chế độ ăn uống, thói quen sống phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình. Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C