STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Rọ lấy sỏi trong phẫu thuật tiết niệu Bard SkyLite Tipless Nitinol Stone Basket Productos Para El Cuidado De La Salud C.R. Bard, Inc. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong lấy sỏi niệu quản và sỏi thận trong phậu thuât nội soi sỏi thận Quy tắc 6, Mục B, Phần II , Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B