STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim ECG-3350 Shanghai Kohden Medical Electronic Instrument Corp., China Shanghai Kohden Medical Electronic Instrument Corp., China Thiết bị sử dụng đo các đạo trình điện tim Quy tắc 10(i) TTBYT Loại B