STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường rã đông trứng/phôi VT602 (91121) Kitazato Corporation / Nhật Bản Kitazato Corporation / Nhật Bản Sử dụng để rã đông trứng /phôi trong kỹ thuật Trữ lạnh phôi bằng phương pháp Thủy tinh hóa ( Vitrification) Quy tắc 3, Phần III Bảy quy tắc phân loại trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại C
2 Môi trường trữ lạnh trứng/phôi VT601 (91111) Kitazato Corporation / Nhật Bản Kitazato Corporation / Nhật Bản Sử dụng để trữ lạnh trứng /phôi trong kỹ thuật Trữ lạnh phôi bằng phương pháp Thủy tinh hóa ( Vitrification) Quy tắc 3, Phần III Bảy quy tắc phân loại trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro TTBYT Loại C