STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo khúc xạ, độ cong giác mạc, nhãn áp TONOREF III NIDEK CO., LTD NIDEK CO., LTD Chẩn đoán, phát hiện các tật khúc xạ mắt, đo độ cong giác mạc và đo nhãn áp Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục I, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B