STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Octopus 2 SIPA Vygon "Octopus là ống nối hỗ trợ ống thông IV được khuyến nghị: - chia một CVC sử dụng cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh từ một nòng thành nhiều nòng. - đường dây nối dài cho ống truyền tĩnh mạch ngắn ở người lớn, - để tránh việc sử dụng stopcocks hoặc đoạn nối của stopcocks ..." Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B