STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tạp dề vải không dệt Theo phụ lục Theo phụ lục TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Dùng để bảo vệ nhân viên y tế và các cộng sự khỏi các chất dịch mang tác nhân gây nhiễm khi tham gia phòng chống dịch hoặc trong phòng mổ và chăm sóc bệnh nhân. Quy tắc 4 - Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác, Phần II, Mục A Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A