STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nối hỗ trợ ống thông tĩnh mạch Octopus 3 SIPA Vygon "Octopus dùng để hỗ trợ kết nối IV được khuyến nghị: - ở trẻ sơ sinh và nhi khoa để chuyển đổi catheter một nòng thành nhiều nòng, - để tránh việc sử dụng stopcocks hoặc đoạn nối của stopcocks …" Quy tắc 2, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B