STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Cufed (có bóng), uncuffed ( không bóng ) Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd Dùng đặt nội khí quản Quy tắc 5, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ống thông foley 2 way (2 nhánh), 3 way ( 3 nhánh) Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd Dùng để thông niệu đạo Quy tắc 5, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B