STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm trải đa năng Amethyst Theo phụ lục Theo phụ lục Daiei Co., Ltd. Trải lên giường bệnh nhân, bàn khám, bàn đặt dụng cụ hoặc trải lên các vật dụng khác nhằm thấm hút các chất lỏng (dịch, máu, hóa chất) để phòng chống nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế. Quy tắt 4, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A