STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động kèm phụ kiện ALCOR, SPHERA, DUO Edif Instruments S.r.l Edif Instruments S.r.l Đo các thông số sinh hóa được sử dụng trong các khoa xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch Quy tắc 6 TTBYT Loại B