STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị định vị chóp AirPex AirPex Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Sử dụng để xác định chiều dài hay độ sâu của ống tuỷ răng. Được sử dụng trong nha khoa dưới sự kiểm soát của nha sĩ Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Thiết bị làm đầy và chặt ống tuỷ Endodontic Obturation Fast-Fill; Fast-Pack pro Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Sử dụng trong nha khoa dùng để điều trị nội nha, Dùng để làm đầy và ép chặt vật liệu sử dụng trong điều trị nội nha Quy tắc 6 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B
3 Thiết bị Motor nội nha Endo Motor E-xtreme; E-value Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Sử dụng trong nha khoa dùng để điều trị nội nha, làm sạch ống tuỷ răng và được sử dụng bởi các chuyên gia y tế và nha sĩ Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Thiết bị cạo vôi răng UltraSonic Scaler UltraMint; UltraMint Pro Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Changzhou Sifary Medical Technology Co., Ltd Sử dụng trong nha khoa dùng để vệ sinh răng miệng, lấy mảm báng trên răng, điều trị nha chu, điều trị nội nha. Phải được sự thao tác và vận hành bởi các chuyên gia y tế và nha sĩ. Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B