STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim ECG-2301, ECG-2301G, ECG-2303B, ECG2303G, ECG-3303B, ECG-3303G, ECG3303W, ECG-3306B, ECG-3306G, ECG-3312, ECG-3312B, ECG3312W, ECG-5503B, ECG-5503G, ECG5506B, ECG-5506G, ECG-5512B, ECG5515B, ECG-5518B, ECG-5512G, ECG5515G, ECG-5518G Guangzhou 3RAY Electronics Co., Ltd Guangzhou 3RAY Electronics Co., Ltd Dùng để đo , theo dõi điện tim Quy tắc 10, Phần II,Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C