STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ Theo phụ lục Theo phụ lục INSPİTAL MEDİKAL TEKNOLOJİ A.Ş Các Model bàn mổ Inspital được thiết kế hỗ trợ trong các phòng mỗ Quy tắc 12-Phần II- Thông tư 29/2016/TT-BYT TTBYT Loại A