STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Muỗng nạo 42-4002-25 Zepf Medical Instruments Gmbh /Germany Zepf Medical Instruments Gmbh/Germany Sử dụng trong thăm khám phẫu thuật Quy tắc 6, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT A