STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi bảo quản đông sâu tế bào CryoStore Theo phụ lục Theo phụ lục Origen Biomedical, INC - Mỹ Dùng bảo quản đông lạnh các thành phần máu và tế bào Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B