STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi bàng quang-niệu quản-bể thận Theo phụ lục Theo phụ lục KARL STORZ SE & Co. KG Ống soi bàng quang-niệu quản-bể thận và dụng cụ dùng kèm được sử dụng trong các can thiệp chẩn đoán và phẫu thuật nội soi tiết niệu, thận, bàng quang, niệu quản. Quy tắc 5, Mục B, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B