STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng chỉ thị Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Pakion Medical Material Co.Ltd Băng chỉ thị dùng để xác định xem dụng cụ đã được khử trùng hay chưa và quá trình khử trùng đã đạt được đến nhiệt độ cụ thể hay chưa Quy tắc 4 phần 2, phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A