STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xông khí dung và phụ kiện NEB PRO Ningbo GELE Medical Devices Co., Ltd Bio Healthy Life Technology Pty Ltd. Dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về đường hô hấp QT10, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B