STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 TỦ BẢO QUẢN ỐNG NỘI SOI HL-ECK-5 HANLIM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD HANLIM MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Sử dụng để lưu trữ, bảo quản, tạo ra mội trường kháng khuẩn cho ống và dây nội soi trong bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 15 TTBYT Loại C