STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test Urease xét nghiệm nhanh H.pylori UHPG-C65 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd Xét nghiệm nhanh Urease phát hiện Helicobacter Pylori dạ dày qua mẫu sinh thiết Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B